Høring om revidering av avlsplanen
Avslutvalget foreslo to endringer i avlsplanen og tre nye vedlegg. Forslagene ble sendt på høring til lokallagene. Rent praktisk ble forslagene sendt til alle medlemmer 8. desember, med svarfrist 5. januar. Det er kun lokallagene som kan komme med høringssvar, ikke enkeltmedlemmer. Det kom inn høringssvar fra seks av åtte lokallag. 

Avlsutvalget og hovedstyret takker for høringssvarene! Arbeidet med avlsplanen er noe av det viktigste landslaget gjør, og det er essensielt å høre lokallagenes synspunkt. 

Forslagene som ble sendt på høring kan du lese her: Høring: Revidering av avlsplanen.
 

Resultat ang. nye vedlegg
I høringssvarene som handlet om de foreslåtte vedleggene, var meningene delte. Avlsutvalget landet på at alle vedleggene krever videre behandling, før de eventuelt kan innføres. Det blir altså ingen nye vedlegg som vil bli gjeldende for avlssesongen 2024. 

Avlsutvalget skal jobbe videre med innholdet i vedlegg 7: «Bilder av nordlandshester/lyngshester av god rasetype og med godt kjønnspreg» og vedlegg 8: «Indekser, premiering og rangering». 

Når det gjelder vedlegg 9: «Bestemmelser for avlsgodkjent hingst», ønsker avlsutvalget at hovedstyret skal vurdere sanksjoner for brudd på avlsplanen. På dette punktet var det mange forskjellige svar, men felles er at de fleste ser behovet for sanksjoner ved brudd på avlsplanens bestemmelser. Dette vil bli tatt opp igjen til vurdering senere. 

Resultat ang. endringer
Avlsutvalget sitt endelige forslag til endring ble: 

  • §5.1.2 Klinisk undersøkelse punkt 6:
    «Testiklene skal ha normalt leie i pungen, være symmetriske og ha normal konsistens. Rotasjon av en eller begge testikler er ikke uvanlig for noen hesterase. Lidelsen er ikke automatisk diskvalifiserende. Testikkelrotasjon skal beskrives. Størrelsesforskjell mellom testiklene på mer enn 50 % er diskvalifiserende.»

  • § 9 Bruk av fersk og frossen sæd – Kunstig semin (KS): 
    «KS er godkjent reproduksjonsmetode på nordlandshest/lyngshest. Sæd fra avlsgodkjente hingster kan benyttes på hopper i rasens register i hele avlsplanens virkeområde.»

Avlsutvalget sitt forslag er godkjent av hovedstyret, og videresendt Norsk Hestesendter for faglig vurdering, og skal deretter til godkjenning hos Mattilsynet. 

Det kan ta tre måneder før revideringen er ferdig behandlet. Det er derfor usikkert om endringen blir gjeldende før eller etter årets hingsteutstillinger. 
 

Gjeldende avlsplan
Inntil revideringen godkjennes av Mattilsynet er dette gjeldende avlsplan: Avlsplan for nordlandshest-lyngshest - gjeldende fra 01-01-2023.pdf
 

Spørsmål
Spørsmål kan rettes til landslaget@nsnl.no eller leder i avlsutvalget, Kristin Kjølen, på kristin.kjolen@online.no.