Norsk Hestesenter tilbyr slektskapsmessig avlrådgivning i forkant av årets avlssesong til hjelp for oppdretterne. 
Instrukser for hvordan man går fram finner man her: AVLSRÅDGIVING

Vi henstiller alle som eier en nordlandshest/lyngshest om å sjekke at opplysningene om sin hest er riktige i rasens offisielle stambok. Det være seg kastrering, riktig eierforhold, farge, avkom eller om hesten er død. Endringer sendes enkelt inn til registrering@nhest.no