Regler Hamning:

Slippet må ha minimum 3 hopper og hingsten ha maksimum 15 hopper fra før.