Øyesykdommen anterior segment dysgenesis (ASD)/ multiple congenital ocular anomalies (MCOA) er en arvelig øyelidelse som forårsaker cyster, misformet pupill, og defekter i iris, hornhinna og linsa. Hester som får genet for ASD/MCOA fra både mor og far (homozygote) vil ha alle eller noen av symptomene på ASD/MCOA. Genet er semidominant, slik at hester som får genet fra enten mor eller far (heterozygote) kan ha cyster i ciliærlegemet og noen ganger feil på netthinna, men man mener at dette som regel ikke har noen betydning for hestens syn eller velvære. Hestene kan undersøkes for sykdommen fra 4 måneders alder. ASD /MCOA nedarves sammen med genet for sølvfarge. Genet for sølvfarge er relativt vanlig hos N/L. Det frarådes sterkt å bruke hingster med genet for sølvfarge på hopper med genet for sølvfarge.

I henhold til handlingsplanen 3.4. ønsker Landslaget for nordlandshest/lyngshest å gjøre tiltak for å øke kunnskapen om prevalens av sølvgen i populasjonen og bruke gentesting for å gi oppdretterne den informasjonen de trenger for å kunne avle friske individ. I 2018 har Landslaget fått prosjektmidler fra Norsk Hestesenter til å gjennomføre sølvtesting av aktive avlshopper.

For avlssesongen 2018 tilbyr Landslaget i samarbeid med Norsk Hestesenter gratis sølvtest til rødbaserte hopper (hopper av fargene rød, gul, rødskimmel og gulskimmel) som skal bedekkes denne sesongen. Har du en skimmel hoppe med ukjent grunnfarge kan den også testes.

Det vil bli sendt inn hårprøver i puljer med første frist 4. juni 2018. Det vil bli annonsert flere frister ved behov. 

Slik gjør du:
- Napp ut ca. 20 hårstrå fra hestens hale. 
- Pass på at det medfølger rot på hårene. 
- Klipp av hårene slik at de passer i en konvolutt.
- Merk konvolutten med hoppas navn + registreringsnummer + "Sølvtest"
- Send inn til Norsk Hestesenter, Starumvegen 71, 2850 Lena

Har du spørsmål? Kontakt oss på landslaget@nsnl.no

 

NB! Det kreves medlemskap i et lokallag tilknyttet landslaget for å kunne benytte seg av dette tilbudet. Ikke-medlemmer kan også sende inn hårprøver, men vil bli avkrevd avgift for testen.