Er du interessert i kjøring med hest? Du er i godt selskap! Interessen for kjøring med hest vokser, ikke bare innen sport og rekreasjon. Flere og flere blir interessert i å benytte hest til tradisjonelle oppgaver som persontransport (oppdragskjøring), varetransport, skogsarbeid og landbruksaktiviteter.

Norsk Hestesenter (NHS) utdanner hestepersonell gjennom høyere yrkesfaglig utdanninger og kurs, og har fått støtte fra regjeringen til prosjektet «Med hest og kjerre inn i fremtiden». Sammen med Foreningen Arbeidshesten, Landslaget for Dølahest, Norges Fjordhestlag og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest vil NHS undersøke interessen for kurs og formelle utdanningsprogrammer innen kjøring. 

Ditt innspill er avgjørende for å bestemme veien videre. Vi verdsetter din tilbakemelding!

Link til undersøkelsen