Ved henvendelser til Styret brukes epostadressen nl.ostlandet@gmail.com

 

  

Leder

Jenny Gulbrandsen

 

Nestleder

Tina Johansen

 

Kasserer

Ingrid Skogeng Hansen

 

Styremedlem

Kari Helene Kolstad

 

Styremedlem

Ingeborg Gjerdrum Foshaug

 

Vara 1

Sunniva Dybvig Johansen

 

Vara 2

Ann Mathilde Møllerup Lilleengen

 

Vara 3

One Enerud

  

Aktivitetsutvalget

Aktivitetost@gmail.com

 

 

 

Leder

Tina Johansen

 Amalie Sætre Jensen
 Nina Charlotte Strømstad
 Isabella Nilsen Piri
 Sunniva Dybvig Johansen