Ingvild Sekse

Leder


Ingvild Sekse, Troms

 

Nestleder

Benni.jpgBenedichte Hilt Mangerøy, Østlandet

ingermarieens

Styremedlem

Inger Marie Ensrud, Østlandet

 Leder av informasjonsutvalget

 

Styremedlem

Ingrid.jpgIngrid Sponheim, Vest

Leder av avlsutvalget

Jenny Gulb

Styremedlem

Jenny Gulbrandsen, Østlandet

Leder av aktivitetsutvalget

Vara

1. vara - Elin Volden Andersen, Hålogaland

2. vara - Inger Gåre, Troms

3. Vara - Per Otto Sørensen, Østlandet