Ingvils Sekse 300x300.jpg LEDER: INGVILD SEKSE EGGEN
E-post: ingvild@eggengard.no
Representasjon: Ledergruppa for nasjonale hesteraser
Lokallag: Troms
Benedichte Hilt Mangerøy 300x300.jpg NESTLEDER: BENEDICHTE HILT MANGERØY
Lokallag: 
Østlandet
Representasjon: Ledergruppa for nasjonale hesteraer, fagutvalg for nasjonale hesteraser, komité for hingsteutstillinger og høtmøtekomiteen
Kristin Kjølen 300x300.jpg STYREMEDLEM: KRISTIN KJØLEN
Representasjon: Leder i avlsutvalget
Lokallag: Midt-Norge
Ida Lauvsnes Fashing 300x300.jpg STYREMEDLEM: IDA LAUVSNES FAHSING
Representasjon: Leder i aktivitetsutvalget
Lokallag: Midt-Norge
Beate Johansen - 300x300.jpg STYREMEDLEM: BEATE JOHANSEN
E-post: beate@nsnl.no
Representasjon: Leder i informasjonsutvalget og medlem i høstmøtekomiteen
Lokallag: Østlandet
 

VARAMEDLEMMER

1. vara: Elin Volden Andersen, Hålogaland
2. vara: Inger Gåre, Troms
3. Vara: Arvid Reiersen, Rogaland

 

Styrets arbeid

Landsmøtet vedtar hvert år planer og oppgaver, samt budsjett det skal styres etter. I tillegg er vedtektene et overordnet dokument for styrets arbeid.

Styremøter
Det holdes styremøte ca. en gang i måneden. Med på møtene er hele styret, i tillegg til organisasjonssekretær for landslaget. Sistnevnte har ikke stemmerett, men er tilhører til diskusjonen rundt pågående saker, samt redegjør og orienterer for styret om drift og aktuelle saker, i tillegg til å føre referat. Varamedlemmer kalles inn ved forfall. Dersom det er nødvendig kan det også inviteres andre inn på styremøte for å orientere i enkelte saker. 

Planer og oppgaver
Planer for året vedtas av landsmøtet hvert år, og oppsummerer hva styret skal prioritere i løpet av kommende år. Styret rapporterer til landsmøtet gjennom årsmeldinga. Landsmøtet vedtar også budsjett for landslaget som rapporteres gjennom regnskapet. 

Kontakinformasjon
Landslaget kan kontaktes på landslaget@nsnl.no. 
 

Hovedstyret LNL 2023.jpg