Ingvild Sekse

Leder


Ingvild Sekse, Troms

 

Nestleder

Benni.jpgBenedichte Hilt Mangerøy, Østlandet

per otto

Styremedlem

Per Otto Sørensen, Østlandet

 Leder av informasjonsutvalget

 

kristin

Styremedlem

Kristin Kjølen, Midt Norge

Leder av avlsutvalget

ida

Styremedlem

Ida Lauvsnes Fahsing, Midt Norge

Leder av aktivitetsutvalget

Vara

1. vara - Elin Volden Andersen, Hålogaland

2. vara - Inger Gåre, Troms

3. Vara - Arvid Reiersen, Rogaland