Leder


Ingvild Sekse, Troms

 

Nestleder

Benni.jpgBenedichte Hilt Mangerøy, Østlandet

Styremedlem

Inger Marie Ensrud, Østlandet

 Leder av informasjonsutvalget

 

Styremedlem

Ingrid.jpgIngrid Sponheim, Vest

Leder av avlsutvalget

Styremedlem

Eirin Nordheim, Midt-Norge

Leder av aktivitetsutvalget

1. vara

IMG_1987[1].JPGInger Gåre, Troms