OVERORDNET HENSIKT:

Landslaget for nordlandshest/lyngshest skal blant annet medvirke til at det drives et planmessig og målrettet avlsarbeid for å fremme utviklingen av en renraset nordlandshest/lyngshest, samt fremme aktiv bruk av nordlandshest/lyngshest innen de bruksområder, konkurranseformer og nivåer hvor rasen naturlig hører hjemme.

Landslaget tilbyr sine medlemmer en del tilskuddsordninger som har som hensikt å stimulere til økt avl og aktivitet.

 

OVERORDNEDE KRITERIER FOR AVLSTILSKUDD:

Følgende kriterier gjelder for alle tilskudd (med mindre annet er oppgitt):

 • Søknaden skal sendes via skjema på rimfakse.no.
 • Søknaden må inneholde fullt navn på hestene det søkes om og ellers den informasjon som bes om i det enkelte tilskudd.
 • Søknader vil kun bli behandlet hvis søker har betalt medlemskap i et lokallag tilknyttet Landslaget for nordlandshest/lyngshest i 2023. 
 • Avkom må kunne registreres i rasens A-register (rødt pass).
 • Parringen må være innenfor rasens anbefale grense for innavl.
 • Gjelder for hopper fra og med tre år. 

 

SØKNAD OG SPØRSMÅL:

 • Alle tilskudd (dersom ikke annet er oppgitt) må søkes om.
 • Søknadsfrist: 1. oktober 2023 (dersom ikke annet er oppgitt).
 • Søknadene behandles og tilskudd utbetales i oktober (med noen unntak som behandles og utbetales tidligere).
 • Det tas forbehold om eventuelle feil i dokumentet.
 • Spørsmål om tilskudd rettes til landslaget@nsnl.no

 

AVLS- OG AKTIVITETSTILSKUDD I 2023:
 

Hva

BEDEKNINGSTILSKUDD HOPPER BEDEKT I 2023

Kriterier

 1. Innavlsprosent på avkom må være under 16 %.
 2. Hoppa må være bedekt i 2023.
 3. Hoppeeier må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Beløp

 • Grunnstøtte pr. bedekte hoppe er kroner 1 000,-.
 • Hopper stilt på utstilling får kroner 500,- ekstra.
 • Unghopper på 3 og 4 år får kroner 1 000,- ekstra.
 • Hopper 5 år og eldre som bedekkes for første gang får kroner 1 000,- ekstra.
 • Maksimalt tilskudd pr. hest er kroner 2 500,-.

Søknad

Søknad via rimfakse.no innen 1. oktober 2023.


 

Hva

REGISTRERINGSTILSKUDD FØLL FØDT 2024

Kriterier

 1. Føllets innavlsprosent må være under 16 %.
 2. Gjelder for oppdrettere som registrerer to eller flere føll i 2024.
 3. Oppdretter må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Beløp

Kroner 1 000,- pr. føll.

Søknad

Søknad via rimfakse.no innen 1. oktober 2024.


 

Hva

TILSKUDD TIL HINGSTER PÅ UTVIDET BRUKSPRØVE I 2023

Kriterier

 1. Utvidet bruksprøve må gjennomføres.
 2. Hingsteeier må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Beløp

Kroner 3 000,- (pr. hingst).

Søknad

Ikke nødvendig å søke.
Hingsteeier kontaktes ang. utbetaling av tilskuddet.


 

Hva

TILSKUDD TIL HINGSTER PÅ FØRSTEGANGSKÅRING I 2023

Kriterier

 1. Førstegangskåringen må gjennomføres.
 2. Hingsteeier må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Beløp

Kroner 2 500,- i støtte (pr. hingst).

Søknad

Ikke nødvendig å søke.
Hingsteeier kontaktes ang. utbetaling av tilskuddet.


 

Hva

TILSKUDD TIL HAMNING FOR HINGSTER

Kriterier

 1. Hingsten må være avlsgodkjent for 2023.
 2. Hingsten må ikke ha flere enn 15 avkom / potensielle avkom (avkom inkl. fjorårets bedekninger).
 3. Det må være tre eller flere hopper i hamningen.
 4. Søker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Beløp

Kroner 3 000,- pr. hamning.  

Søknad

Søknad via rimfakse.no innen 1. oktober 2023.


 

Hva

TILSKUDD TIL TRANSPORT AV HINGST SOM SKAL VIRKE I AVL

Kriterier

 1. Hingsten må reise minst 80 mil tur/retur.
 2. Hingsten skal ikke ha flere enn 30 avkom / potensielle avkom (avkom inkl. fjorårets bedekninger).
 3. Søker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Beløp

Kroner 3,50 pr. kilometer.

Søknad

Søknad via rimfakse.no innen 1. oktober 2023.


 

Hva

GRATIS ANNONSERING I HINGSTEKATALOGEN

Kriterier

 1. Hingsten må være avlsgodkjent.
 2. Hingsteeier må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Beløp

Gratis

Søknad

Meldes inn via skjema på rimfakse.no innen 2. mai 2023.  


 

Hva

TRANSPORTTILSKUDD TIL DELTAKERE PÅ NM FOR NORDLANDSHEST/LYNGSHEST 2023

Kriterier

 1. Avstanden til arrangementet må være minst 80 mil tur/retur.
 2. Deltaker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Beløp

Kroner 2,50 pr. km.

Søknad

Søknad via rimfakse.no innen 20. juli 2023.

 

Reisa Arat DMP på Tune april 2023 - bilde 2'.jpg