Landslaget for nordlandshest/lyngshest driver blant annet et planmessig og målrettet avlsarbeid for å fremme utviklingen av en renraset nordlandshest/lyngshest, samt fremme aktiv bruk av nordlandshest/lyngshest innen de bruksområder, konkurranseformer og nivåer hvor rasen naturlig hører hjemme. Landslaget tilbyr sine medlemmer en del tilskuddsordninger som har som hensikt å stimulere til økt avl og aktivitet.

I år gis det blant annet tilskudd til bedekning av hopper. Unge hopper (3 og 4 år), hopper som ikke har fått føll tidligere og hopper som er stilt på utstilling, er det som fåt høyest tilskudd. 

 

Hva

BEDEKNINGSTILSKUDD HOPPER BEDEKT I 2023

Kriterier

  1. Innavlsprosent på avkom må være under 16 %.
  2. Hoppa må være bedekt i 2023.
  3. Hoppeeier må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Beløp

  • Grunnstøtte pr. bedekte hoppe er kroner 1 000,-.
  • Hopper stilt på utstilling får kroner 500,- ekstra.
  • Unghopper på 3 og 4 år får kroner 1 000,- ekstra.
  • Hopper 5 år og eldre som bedekkes for første gang får kroner 1 000,- ekstra.
  • Maksimalt tilskudd pr. hest er kroner 2 500,-.

Søknad

Søknad via rimfakse.no innen 1. oktober 2023. Søknadene behandles og tilskudd utbetales i oktober. 

Vær obs på at du ved innsendt søknad får opp en kvittering på skjermen. Dersom du ikke gjør det, har du ikke sendt inn søknad. Fyll ut på nytt. Ved problemer, kan du kontakte landslaget@nsnl.no.