Landslaget for nordlandshest/lyngshest driver blant annet et planmessig og målrettet avlsarbeid for å fremme utviklingen av en renraset nordlandshest/lyngshest, samt fremme aktiv bruk av nordlandshest/lyngshest innen de bruksområder, konkurranseformer og nivåer hvor rasen naturlig hører hjemme. Landslaget tilbyr sine medlemmer en del tilskuddsordninger som har som hensikt å stimulere til økt avl og aktivitet.

I år gis det blant annet tilskudd til hamning - altså hingster som tar imot hopper på slipp.