Støtte til hingster på utvidet bruksprøve (UB) i 2023

Det gis støtte til hingster som gjennomfører utvidet brukstest i 2023. Beløp hver enkelt hingst får i tilskudd er avhengig av hvor mange hingster som stilles. Totalt gis det maksimalt kroner 30 000,- i tilskudd. Forventet tilskudd pr. hingst er kroner 3 000,-. Hingsteier må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest for å kunne få støtte. .

Sekretariatet kontakter aktuelle hingster for utbetaling av tilskuddet.

 

Støtte til hingster på førstegangskåring i 2023

Det gis støtte til hingster som gjennomfører førstegangskåring i 2023. Beløp hver enkelt hingst får i tilskudd er avhengig av hvor mange hingster som stilles. Totalt gis det maksimalt kroner 40 000,- i tilskudd. Forventet tilskudd pr. hingst er kroner 2 500,-. Hingsteier må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest for å kunne få støtte. .

Sekretariatet kontakter aktuelle hingster for utbetaling av tilskuddet.

 

Spørsmål

Informasjon om øvrige tilskudd publiseres på rimfakse.no i slutten av uke 16.
Spørsmål om tilskudd rettes til landslaget@nsnl.no