Landslaget for nordlandshest/lyngshest driver blant annet et planmessig og målrettet avlsarbeid for å fremme utviklingen av en renraset nordlandshest/lyngshest, samt fremme aktiv bruk av nordlandshest/lyngshest innen de bruksområder, konkurranseformer og nivåer hvor rasen naturlig hører hjemme. Landslaget tilbyr sine medlemmer en del tilskuddsordninger som har som hensikt å stimulere til økt avl og aktivitet.

I år gis det blant annet tilskudd til transport av hingster som skal virke i avl. 

Hva

TILSKUDD TIL TRANSPORT AV HINGST SOM SKAL VIRKE I AVL

Kriterier

  1. Hingsten må reise minst 80 mil tur/retur.
  2. Hingsten skal ikke ha flere enn 30 avkom / potensielle avkom (avkom inkl. fjorårets bedekninger).
  3. Søker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Beløp

Kroner 3,50 pr. kilometer.

Søknad

Søknad via rimfakse.no innen 1. oktober 2023. Søknadene behandles og tilskudd utbetales i oktober. 

Vær obs på at du ved innsendt søknad får opp en kvittering på skjermen. Dersom du ikke gjør det, har du ikke sendt inn søknad. Fyll ut på nytt. Ved problemer, kan du kontakte landslaget@nsnl.no.