Landslaget for nordlandshest/lyngshest driver et planmessig og målrettet arbeid for å fremme utviklingen av en renraset nordlandshest/lyngshest, samt fremme aktiv bruk av nordlandshest/lyngshest innen de bruksområder, konkurranseformer og nivåer hvor rasen naturlig hører hjemme. Landslaget tilbyr sine medlemmer en del tilskuddsordninger som har som hensikt å stimulere til økt avl og aktivitet. 
 

HvaTransport til NM
MålStimulere til økt deltakelse på NM. 
Kriterier
  1. Avstanden til arrangementet må være minst 80 mil tur/retur (totalt).
  2. Hesten må delta i norgesmesterskap og grenmesterskap.  
  3. Deltaker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.
  4. Hesteholdet må følge lov om god dyrevelferd.
  5. Det kan kun søkes om tilskudd til én transport pr. søknad. Søknaden må inneholde hestens fulle navn og ellers all annen informasjon som etterspørres. Informasjonen som oppgis i søknaden må være korrekt og fullstendig. Søknaden må leveres innen oppgitt frist og via oppført søknadsskjema.
BeløpTilskuddet er til transport av hest, ikke rytter/kusk. 

Tilskudd pr. km settes til maks kroner 2,50,- pr. km. pr. hest. 

Ved mer enn én hest pr. transport, gis det kroner 1,- pr. km. til hest nr. to, tre osv. på samme transport. 

Det er satt en total ramme på kroner 25 000,-. Det totale beløpet skal ikke overstiges. Ved mange søkere, vil beløpet innvilget pr. km. reduseres, slik at totalen inne overskrider gitte beløp. 
Søknad

Søknad leveres på skjema på rimfakse,no. 
Du får kvittering på e-post. Dersom du ikke mottar kvittering på e-post, er ikke søknaden mottatt.

Søknaden behandles og svar gis før på-/avmeldingsfristen for NM. 
Tilskuddet utbetales etter NM. 

SøknadsfristInnen to uker før påmeldingsfristen til NM. 

 

Søknadsskjema: