Det er lokale arrangører som tar seg av det praktiske rundt utstillingene, mens Norsk Hestesenter har det overordna ansvaret for fastsetting av terminliste, regelverk, oppnevning av dommere osv i samarbeid med avlsorganisasjonene. Terminlista over utstillinger for hopper, vallaker og unghester i 2021 finner du her.

Hvem kan stille på utstilling?

I avlsplanen for rasen står det hvem som har utstillingsrett i henhold til stambokinndelinga. For nordlandshest/lyngshest kan alle A-registrerte og B-registrerte individer stille på utstilling, i tillegg er det mulig for C-registrerte hopper å stille til typegodkjenning. 
For å stille må hesten være ferdig registrert og sertifisert. For føll i offisiell klasse kan det være nok at det er påbegynt registrering, ta i så fall kontakt med Norsk Hestesenter for avklaring.

Det kreves også at individet er forskriftsmessig vaksinert.  Mer informasjon finner du her.

Hva skal hesten gjøre på utstilling?

Alle hester, uansett klasse, skal mønstres for dommerene i skritt og trav. Dette gjøres etter dommerenes anvisninger på rette linjer eller på en trekant. For vise hesten fram fra sin beste side er det lurt å trene på oppstilling og mønstring. Norsk Hestesenter har gitt ut en veiledning om mønstring av hest som gir god innføring i hvordan det gjøres. Gi gjerne dommerne beskjed dersom du aldri har stilt hest før, så vil du få nøye beskjed om hva de ønsker at du skal gjøre. 

Alle voksne hester skal avlegge bruksprøve første gang de stilles. Hvilken klasse hesten skal meldes i og hvilke bruksprøver hesten kan gjennomføre finner man nærmere informasjon om i:

Diverse reglement
Bruksprøvereglement