«Pandemi-hingstene»:

Hingster som var meldt til førstegangskåring i 2020 fikk en midlertidig avlsgodkjennelse med en hoppekvote på 5 dersom helseattest ble godkjent av utstillingsveterinær og DNA-prøve viste at hingsten ikke hadde dobbelt sølvgen.

Hingster som var meldt til UB fikk fortsette å virke i avlen i 2020 innenfor allerede gitte hoppekvote. 

Det legges til grunn at det - i en eller annen form - kan gjennomføres fysiske utstillinger inkludert utvidet bruksprøve. 

Hingster født 2017, som fikk midlertidig avlsgodkjennelse i 2020, må møte til ordinær kåring i 2021 for å kunne virke i avlen. De stiller da i klasse 2b og får en hoppekvote iht avlsplan på 15 hopper hvis de oppnår kåringsgrad. De kan - uten søknad - beholde kåringsgraden og hoppekvoten i to avlssesonger dersom de ønsker det, men at de også kan stille til UB som 5-åringer og da oppnå premiegrad.

Erfaringsmessig vet vi at ikke alle hingster brukes hver sesong av ulike årsaker, og at en utvidet periode for avlsgodkjennelse kan være ønskelig for noen hingster. 

Hingster født 2016 og tidligere, som fikk midlertidig avlsgodkjennelse i 2020, kan møte rett til utvidet bruksprøve (klasse 2a). 

 Hingster som skulle ha vært inne i til UB i 2020 møter til UB i 2021 som «vanlig».