Slik foregår utdanningen

Utdanningen skal gå over minst to år. 

Under utdanningen skal aspiranten: Delta på minst tre dommeraspirantkurs, samt være med som aspirant/skriver for minst 100 hester på offisielle utstillinger. 

Før aspiranten får gå opp til eksamen, må hun/han bestå tentamen som består i å bedømme fire hester selvstendig på et kurs. Kursleder går gjennom vurderingene og anbefaler eller ikke at aspiranten går opp til eksamen.

Dommeraspirantkursene skal følge en fast syklus på tre år, der følgende tema tas opp:

  • År 1: Anatomi/eksteriør/bein. Hestefarger. Lineær registrering. Dommeretikk. Praktisk dømming.
  • År 2: Bein, beinstilling og bevegelser. Lineær registrering. Dommeretikk. Praktisk dømming.
  • År 3: Rasetyper, bruksprøvenes betydning, utfylling av dommerkort. Lineær registrering. Dommeretikk. Praktisk dømming.

Før aspiranten kan gå opp til eksamen må også alle tre temakurs være gjennomgått, uavhengig av rekkefølge. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak.

 

Slik foregår utvelgelsen

Øsnker du å utdanne deg til å bli eksteriørdommer, tar du kontakt med ditt lokallag. Lokallaget foreslår kandidater til hovedstyret. Deretter tar hovestyret stilling til hvilke kandidater de ønsker å anbefale til Norsk Hestesenter. 

Kandidatene som blir plukket ut kan starte på utdanningen dersom de består opptaksprøven, som består av:

  • skriftlig prøve
  • praktisk håndtering av hest
  • intervju

Lokallagene registrer sine forslag her (linken tar deg videre til Microsoft Forms) ila. 25.09.2023.