Elin_takkes_av_400x267.jpgUnder premieutdelingen ble hun ropt opp til dommerbordet og fikk der takk for sin gode og lange innsats for Norsk Hestesenter.  Elin har vært å se på hesteutstillinger over hele landet siden tidlig på 1990-tallet, men nå var tiden kommet for å takke for seg.  Hun kom ikke til å savne dommergjerningen, men ville savne gode dommerkollegaer og miljøet på utstillingene.

Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest vil også takke Elin for lang og tro tjeneste som dommer for vår rase.  Kjenner vi henne rett vil hun nok dukke opp på utstillinger i årene framover.  Vi ser fram til å treffe ditt blide åsyn!