Landslaget for nordlandshest/lyngshest driver blant annet et planmessig og målrettet arbeid for å fremme utviklingen av en renraset nordlandshest/lyngshest, samt fremme aktiv bruk av nordlandshest/lyngshest innen de bruksområder, konkurranseformer og nivåer hvor rasen naturlig hører hjemme. Landslaget tilbyr sine medlemmer en del tilskuddsordninger som har som hensikt å stimulere til økt avl og aktivitet.

I år gis det blant annet tilskudd til transport til/fra NM. 

Transporttilskuddet er til transport av hest, ikke rytter/kusk. Transportstøtten er på kroner 2,50 pr. km pr. hest. Dersom man frakter to eller flere hester på samme transport, gis det tilskudd på kroner 2,50 for den første hesten, deretter kroner 1,- pr. km pr. hest for hest nummer to, tre og fire. 

 

Hva

TRANSPORTTILSKUDD TIL DELTAKERE PÅ NM FOR NORDLANDSHEST/LYNGSHEST 2023

Kriterier

  1. Avstanden til arrangementet må være minst 80 mil tur/retur.
  2. Deltaker må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Beløp

Kroner 2,50 pr. km pr. hest. 
Kroner 1,- pr. km pr. hest for hest nummer to, tre og fire på samme transport. 

Søknad

Søknad via skjemaet under innen 20. juli 2023.
Søknader behandles og tilskudd utbetales i august/september.