Landslaget har i 2021 opprettet et eget ungdomutvalg. Utvalget består av ungdommer og unge mellom 15 og 20 år og har egen arrbeidsinstruks hvor et av målene er å gi innsikt og opplæring i organisasjonsarbeid. Utvalget består av faste medlemmer og har faste møter seg i mellom og med andre aktuelle aktører i og utenfor organisasjonen.

Kunne du tenke deg å være med eller kjenner du noen som hadde passet bra i et ungdomsutvalg? Meld din interesse til landslaget@nsnl.no

 

Ungdomsutvalget består i 2021/2022 av:

Leder: Eline Nygård

Medlem: Helene Hammer

Medlem: Miriam Winterseth

 

Utvalget har egen instagramkonto: @nl_ungdomsutvalg.